Khi Đấng Bảo Trợ đến

20 Tháng Năm, 2018

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Cv 2,1:11
Cr 12,3b-7.12-13
Ga 20,19-23

Lời Chúa

19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em! “20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Khi Đấng Bảo Trợ đến

Để hiểu rõ hơn vai trò của Thần Khí trong tin mừng Gioan, cần phải nhìn lại trong Cựu ước những khuôn mặt được gửi đến để tiếp sức cho một nhân vật quan trọng và tiếp tục sứ mệnh của nhân vật ấy: ông Giôsuê tiếp nối ông Môsê, ngôn sứ Êlisa tiếp nối ngôn sứ Êlia, Đức Giêsu tiếp nối ông Gioan Tẩy Giả, và Thần Khí, trong tin mừng Gioan, dường như đóng một vai trò tương tự Đức Giêsu.

Gioan là người duy nhất dùng từ “Đấng Bảo Trợ” (Paraclet) để chỉ Thần Khí. Đây là thể thụ động của động từ “parakaleô”, dịch ra là: người được gọi đến để cứu giúp, để bảo vệ (bản dịch phụng vụ dùng từ “Đấng Bảo Trợ”). Theo nghĩa chủ động, đó là người can thiệp, người trung gian, người an ủi.

Trong tin mừng Gioan, Đấng Bảo Trợ là người làm chứng cho Đức Giêsu, người trình bày sứ điệp của Ngài trước mặt kẻ thù, đặc biệt nơi tòa án, người an ủi các môn đệ thay cho Đức Giêsu, người thầy, người hướng dẫn, và do đó là người giúp đỡ các môn đệ. Trong thư 1Ga 2,1, Đức Giêsu được trình bày như một Paraclet, Đấng Bảo Trợ cho con người trước mặt Thiên Chúa.

Alain Marchadour
Tin mừng Gioan (Centurion) 

Nguồn CALENDRIER SAINT-PAUL 2018
Chuyển ngữ: Phaolô Nguyễn Anh Võ CVK67

Comments

comments

Leave a comment

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.

Prev Post Next Post